CANTARCOLOR organiseert muzische projecten waarin samenzang centraal staat

Het bestuur van CANTARCOLOR wordt gevormd door: Hans Hiep (voorzitter) Lotte de Geus (secretaris) en Bart Bruyns (penningmeester)

Stichting Cantarcolor staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 72090057

Ons IBAN rekeningnummer is: NL67TRIO0379329360 op naam van Cantarcolor

AVG verklaring Cantarcolor

De artistieke leiding van CANTARCOLOR is in handen van Ludwika Kowalewska Na de studie schoolmuziek aan het Conservatorium in Amsterdam vond Ludwika haar weg in het voortgezet onderwijs als docente muziek en koor.

Onder het motto ‘elke week een uurtje zingen’ werd koorzang vanaf 2005, onder Ludwika’s leiding bijvoorbeeld weer een vast onderdeel in het leerplan op het Geert Groote College te Amsterdam. Een oude koortraditie herleefde, wekelijks werd er gezongen en alle inzet werd beloond met een echte concertervaring. Ludwika volgde in 2013 en 2017 bijscholingen bij de Kurt Thomas Cursus voor koordirectie.

Naast het lesgeven en coachen van collega’s, werkt Ludwika als dirigente van koor INTHEQUEST.

Heb je vragen of opmerkingen? We horen het graag!

Aanmelden voor de projecten kan je direct via de projectpagina’s doen.

Sluit Menu